VIENOS LIETUVIŠKOS KNYGOS ISTORIJA

Sunku suskaičiuoti, kelinta okupacija Lietuvoje. 1942 metai. Rusai pabėgo, atėjo vokiečiai.
Book

Baltijos šalys okupuotos vokiečių. Kijevas užimtas. Okupuotose šalyse visko trūksta, įvestos maisto kortelės. Visokios strateginės medžiagos vežamos į Vokietijos gamyklas. Popierius taip pat strateginė medžiaga. Spausdinami visokie "ausweisai", plakatai, propagandinė medžiaga. Ir visoje šioje maišalynėje Lietuvoje atsiranda žmonių pasiryžusių spausdinti Maironį, išleisti "Pavasario Balsus"! Tame dalyvauja nemažai žmonių, tame tarpe ir mano tėvas.

Okupacijos meto sunkumai.

Visam šitam "suokalbiui" vadovavo Antanas Kniūkšta, "Sakalo" leidyklos direktorius. Buvo įtraukta nemažai žmonių į šį pusiau konspiracinį darbą. Mano tėvas, Kazimieras Ustinavičius, tuo metu dirbo Valstybinės Spaustuvės cinkografijos viršiniku, be jo pritarimo nebūtų įmanoma pagaminti spausdinimui reikalingų klišių.

Labai atsargiai buvo elgiamasi su okupacine vokiečių valdžia. Kad vokiečiams kuo mažiau užkliūtų, buvo savotiška savicenzūra. Iš eilėraščių buvo kupiruotos vietos, kuriose bent kiek paminėti žiaurūs kryžiuočiai, kai kurie rinkinio eilėraščiai apskritai nebuvo įtraukti.

Visos tos peripetijos gan smulkiai aprašytos pateiktoje faksimilėje (galima išdidinti). Ten matome ir kaip buvo savicenzūruojama, kaip buvo bandoma gauti okupacinės vokiečių valdžios leidimą o jo nesulaukus savo rizika išspausdinta viso 3000 knygos egzempliorių.

Nežiūrint į visus karo meto sunkumus ir nepriteklius knyga išleista kokybiškai. Viršeliai ne kartoniniai, bet apdengti drobe. Priekiniame viršelyje nuo specialios varinės matricos įspausta lyra. Tokie įspaudai paprastai buvo spaudžiami auksu, bet karo meto sunkumai matomi ir čia, įspausta tipografiniais dažais.

Tituliniai puslapiai.
M

Tituliniai puslapiai net keli. Pačiame pirmame Maironio nuotrauka. Mano egzemplioriuje tokios nuotraukos įklijuotos net dvi. Gal karo meto skubėjimas? Ypatingai įdomus kitas puslapis, su dedikaciniu lipduku. Su Kniūkštos parašu ir pavarde, kam knyga dovanojama atminimui.

Grafika, iliustracijos.

Knyga kukliai iliustruota keletu Telesforo Kulakausko darbų. Jais atskirti knygos skirsniai. Matome iliustraciją baladei apie Čičinską ir skyriaus su satyromis užsklandą.

b
b
Faksimilė (išsididina) Etiketė su įrašu Tėvo parašas
konv1 konv1 konv1